Välkommen att kontakta mig:
tel. 0730-65 45 10
e-post: info@textilkonsult.se

Besöks- och postadress:
Gotenhofsgatan 18
621 58 Visby

För besök i ateljén vänligen boka tid.

renoverad äldre textil